Thông tin văn bản
Văn bản số 3884/VP-KTTC ngày 04/06/2020 sao gửi Thông tư số 49/2020/TT-BTC ngày 01/6/2020 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 3884/VP-KTTC Ngày ban hành: 04/06/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 49/2020/TT-BTC ngày 01/6/2020 của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200608135502.zip