Thông tin văn bản
Báo cáo số 343/BC-UBND ngày 01/10/2019 Báo cáo tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019.
Số ký hiệu: 343/BC-UBND Ngày ban hành: 01/10/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019.
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 343.bc.signed.pdf