Thông tin văn bản
Văn bản số 7242/VP-TTHCC ngày 01/10/2020 Sao gửi văn bản: Quyết định số 2005/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp
Số ký hiệu: 7242/VP-TTHCC Ngày ban hành: 01/10/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản: Quyết định số 2005/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20201012083011.zip