Thông tin văn bản
Báo cáo số 52/BC-UBND ngày 25/02/2021 Báo cáo sơ kết, đánh giá 03 năm thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp
Số ký hiệu: 52/BC-UBND Ngày ban hành: 25/02/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo sơ kết, đánh giá 03 năm thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 52 bc. so ket 3 nam thuc hien TT 03.signed.pdf