Thông tin văn bản
Quyết định số 2515/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 2515/QĐ-UBND Ngày ban hành: 21/10/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2515.qd.signed.pdf