Thông tin văn bản
Văn bản số 5381/VP-KGVX ngày 02/10/2018 CKS - sao gửi Quyết định 2423
Số ký hiệu: 5381/VP-KGVX Ngày ban hành: 02/10/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: CKS - sao gửi Quyết định 2423
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5381.rar