Thông tin văn bản
Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 20/07/2010

Ban hành đơn giá thuê đất, khung giá thuê mặt nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 33/2010/QĐ-UBND Ngày ban hành: 20/07/2010
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành đơn giá thuê đất, khung giá thuê mặt nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 08 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: QD_33_UBND_tinh.doc