Thông tin văn bản
Văn bản số 5764/VP-KGVX ngày 27/08/2021 sao gửi Quyết định số 1440/QĐ-TTg thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3.
Số ký hiệu: 5764/VP-KGVX Ngày ban hành: 27/08/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 1440/QĐ-TTg thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210905171253.zip