Thông tin văn bản
Văn bản số 4965/VP-KGVX ngày 12/09/2018 CKS sao gửi báo cáo số 466a/BC-TE
Số ký hiệu: 4965/VP-KGVX Ngày ban hành: 12/09/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: CKS sao gửi báo cáo số 466a/BC-TE
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4965.rar