Thông tin văn bản
Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 22/02/2019 Sửa đổi, bổ sung Phụ lục II, Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND
Số ký hiệu: 05/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22/02/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung Phụ lục II, Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 02 năm 2019 Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 05.qd.PDF