Thông tin văn bản
Văn bản số 3993/VP-NC ngày 29/08/2017

Về việc :sao gửi Nghị định số 96/2017/NĐ-CP.

Số ký hiệu: 3993/VP-NC Ngày ban hành: 29/08/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc :sao gửi Nghị định số 96/2017/NĐ-CP.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3993VPNC2017.rar