Thông tin văn bản
Văn bản số 2544/UBND-KGVX  ngày 18/10/2018 chấn chỉnh công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm
Số ký hiệu: 2544/UBND-KGVX  Ngày ban hành: 18/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: chấn chỉnh công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm
Lĩnh vực: Đầu tư - Xây dựng Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2544.ub.PDF