Thông tin văn bản
Văn bản số 4822/VP-TH ngày 05/09/2018 Về việc : Sao gửi văn bản
Số ký hiệu: 4822/VP-TH Ngày ban hành: 05/09/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Về việc : Sao gửi văn bản
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4822.rar