Thông tin văn bản
Văn bản số 6316/VP-KTN ngày 15/11/2018 sao gửi Thông tư số 13/2018/TT-BTNMT ngày 18/10/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số ký hiệu: 6316/VP-KTN Ngày ban hành: 15/11/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 13/2018/TT-BTNMT ngày 18/10/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 6316.rar