Thông tin văn bản
Văn bản số 229/VP-NC ngày 14/01/2019 (CKS) Sao gửi Công văn 4986/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL của Bộ Tư pháp
Số ký hiệu: 229/VP-NC Ngày ban hành: 14/01/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (CKS) Sao gửi Công văn 4986/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL của Bộ Tư pháp
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 229.rar