Thông tin văn bản
Báo cáo số 261/BC-UBND ngày 23/07/2019 Báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên của NSNN
Số ký hiệu: 261/BC-UBND Ngày ban hành: 23/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên của NSNN
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: kem theo BC so 261.PDF
261.bc.signed.pdf