Thông tin văn bản
Báo cáo số 262/BC-UBND ngày 24/07/2019 Kết quả phúc tra khảo sát phục vụ thẩm định kết quả lựa chọn các doanh nghiệp công nghiệp đủ điều kiện động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
Số ký hiệu: 262/BC-UBND Ngày ban hành: 24/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Kết quả phúc tra khảo sát phục vụ thẩm định kết quả lựa chọn các doanh nghiệp công nghiệp đủ điều kiện động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 262.bc.signed.pdf