Thông tin văn bản
Văn bản số 2975/UBND-KGVX ngày 03/12/2018 Danh sách công dân tròn 100 tuổi trên địa bàn tỉnh năm 2019
Số ký hiệu: 2975/UBND-KGVX Ngày ban hành: 03/12/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Danh sách công dân tròn 100 tuổi trên địa bàn tỉnh năm 2019
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2975.ub.PDF