Thông tin văn bản
Văn bản số 242/VP-VHXH ngày 13/01/2020 Sao gửi văn bản (Thông tư 15/2019/TT-BVHTTDL)
Số ký hiệu: 242/VP-VHXH Ngày ban hành: 13/01/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản (Thông tư 15/2019/TT-BVHTTDL)
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200115093756.zip