Thông tin văn bản
Văn bản số 6780/VP-NC ngày 11/12/2018 (CKS) sao gửi Nghị đinh số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ.
Số ký hiệu: 6780/VP-NC Ngày ban hành: 11/12/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (CKS) sao gửi Nghị đinh số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 6780.rar