Thông tin văn bản
Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 28/09/2015

V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đợt 1 năm 2015

Số ký hiệu: 49/2015/QĐ-UBND Ngày ban hành: 28/09/2015
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đợt 1 năm 2015

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 11 năm 2015 Người ký:
Đính kèm: 492015QDUBND2015.doc