Thông tin văn bản
Văn bản số 6875/VP-KT ngày 19/09/2022 sao gửi Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 của Chính phủ
Số ký hiệu: 6875/VP-KT Ngày ban hành: 19/09/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220922084407.zip