Thông tin văn bản
Công văn số 830/UBND-TTHCC ngày 25/04/2019 Hướng dẫn thực hiện khảo sát đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức
Số ký hiệu: 830/UBND-TTHCC Ngày ban hành: 25/04/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện khảo sát đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 830.ub.PDF