Thông tin văn bản
Văn bản số 9145/VP-KTTC ngày 08/12/2020 Sao gửi Quyết định 4832/QĐ-BNN-TCLN ngày 27/11/2020 của Bộ nông nghiệp và PTNT
Số ký hiệu: 9145/VP-KTTC Ngày ban hành: 08/12/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định 4832/QĐ-BNN-TCLN ngày 27/11/2020 của Bộ nông nghiệp và PTNT
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20201214091247.zip