Thông tin văn bản
Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 Nghị quyết Quy định nội dung chi, mức chi tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh, cấp huyện của học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 14/2020/NQ-HĐND Ngày ban hành: 10/12/2020
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết Quy định nội dung chi, mức chi tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh, cấp huyện của học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2020 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 14-2020-NQ-HDND KH19-MUC CHI NGANH GIAO DUC-M.pdf