Thông tin văn bản
Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017
 Quyết định về việc bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật do ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực đấu giá tài sản
Số ký hiệu: 50/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành: 21/12/2017
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:
 Quyết định về việc bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật do ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực đấu giá tài sản
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 11 năm 2017 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 502017QDUBND2017.pdf