Thông tin văn bản
Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 27/01/2021 Quyết định phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội người tù kháng chiến tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025
Số ký hiệu: 232/QĐ-UBND Ngày ban hành: 27/01/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội người tù kháng chiến tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 232 qd.signed.pdf