Thông tin văn bản
Văn bản số 3977/VP-KTTC ngày 29/08/2017

Về việc: Sao gửi Quyết định số 1137/QĐ-TTg ngày 03/8/2017 của Thủ tướng chính phủ về Phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Số ký hiệu: 3977/VP-KTTC Ngày ban hành: 29/08/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc: Sao gửi Quyết định số 1137/QĐ-TTg ngày 03/8/2017 của Thủ tướng chính phủ về Phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3977VPKTTC2017.rar