Thông tin văn bản
Báo cáo số 05/BC-UBND ngày 11/01/2021 Tình hình đầu tư nước ngoài năm 2020 và kế hoạch năm 2021
Số ký hiệu: 05/BC-UBND Ngày ban hành: 11/01/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Tình hình đầu tư nước ngoài năm 2020 và kế hoạch năm 2021
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 05 bc.signed.pdf