Thông tin văn bản
Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 22/10/2012

Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn

Số ký hiệu: 47/2012/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22/10/2012
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2012 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: 472012QDUBND2012.doc