Thông tin văn bản
Văn bản số 3354/VP-TKTH ngày 11/06/2019 Sao gửi văn bản (444/ĐĐBQH ngày 07/6/2019)
Số ký hiệu: 3354/VP-TKTH Ngày ban hành: 11/06/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản (444/ĐĐBQH ngày 07/6/2019)
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3354VP-TKTH.rar