Thông tin văn bản
Công văn số 1494/UBND-KTTC ngày 15/07/2019 Báo cáo đánh giá 10 năm thực hiện tiêu chí Thủy lợi trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020
Số ký hiệu: 1494/UBND-KTTC Ngày ban hành: 15/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Báo cáo đánh giá 10 năm thực hiện tiêu chí Thủy lợi trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: