Thông tin văn bản
Văn bản số 9211/VP-KT ngày 16/10/2023 Sao gửi Thông tư 08/2023/TT-BNTPTNT
Số ký hiệu: 9211/VP-KT Ngày ban hành: 16/10/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư 08/2023/TT-BNTPTNT
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20231018104430.zip