Thông tin văn bản
Văn bản số 121/VP-NC ngày 09/01/2019 Sao gửi Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ
Số ký hiệu: 121/VP-NC Ngày ban hành: 09/01/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 121.rar