Thông tin văn bản
Quyết định số 2758/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 V/v ban hành Tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án sản xuất các loại cây trồng, giống cây trồng ứng dụng công nghệ cao (không chăn nuôi)
Số ký hiệu: 2758/QĐ-UBND Ngày ban hành: 23/12/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: V/v ban hành Tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án sản xuất các loại cây trồng, giống cây trồng ứng dụng công nghệ cao (không chăn nuôi)
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 2758.qdub.signed.pdf