Thông tin văn bản
Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 18/11/2014

Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường  tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 62/2014/QĐ-UBND Ngày ban hành: 18/11/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường  tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2014 Người ký:
Đính kèm: 622014QDUBND2014.doc