Thông tin văn bản
Công văn số 1878/UBND-TKTH ngày 03/09/2019 Công bố các chỉ tiêu đánh giá tình hình thực hiện KT-XH giai đoạn 2021-2025.
Số ký hiệu: 1878/UBND-TKTH Ngày ban hành: 03/09/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Công bố các chỉ tiêu đánh giá tình hình thực hiện KT-XH giai đoạn 2021-2025.
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1878.ub.signed.pdf