Thông tin văn bản
Văn bản số 703/VP-KT ngày 31/01/2022 sao gửi Quyết định số 18/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 27/01/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu: 703/VP-KT Ngày ban hành: 31/01/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 18/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 27/01/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220207074039.zip