Thông tin văn bản
Quyết định số 60/2010/QĐ-UBND ngày 23/12/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều “Quy định về việc xác định, tuyển chọn, quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh” Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 01 năm 2006 của UBND tỉnh Tây Ninh.

Số ký hiệu: 60/2010/QĐ-UBND Ngày ban hành: 23/12/2010
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Sửa đổi, bổ sung một số điều “Quy định về việc xác định, tuyển chọn, quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh” Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 01 năm 2006 của UBND tỉnh Tây Ninh.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 14 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: QD_60_UBNDT.doc