Thông tin văn bản
Văn bản số 9537/VP-KSTTHC ngày 24/10/2023 Sao gửi Quyết định số 1983/QĐ-BTTTT
Số ký hiệu: 9537/VP-KSTTHC Ngày ban hành: 24/10/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 1983/QĐ-BTTTT
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20231026075558.zip