Thông tin văn bản
Văn bản số 4018/VP-VX ngày 15/09/2016

Về việc : (CKS) SGVB TT số 10.2016.TT-BLDTBXH

Số ký hiệu: 4018/VP-VX Ngày ban hành: 15/09/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : (CKS) SGVB TT số 10.2016.TT-BLDTBXH

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4018VPVX2016.rar