Thông tin văn bản
Văn bản số 963/VP-KTTC ngày 26/02/2018

(CKS) Về việc : triển khai thực hiện Quyết định số 217/QĐ-TTg về việc Ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

Số ký hiệu: 963/VP-KTTC Ngày ban hành: 26/02/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

(CKS) Về việc : triển khai thực hiện Quyết định số 217/QĐ-TTg về việc Ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 963VPKTTC2018.rar