Thông tin văn bản
Văn bản số 7087/VP-KGVX ngày 27/12/2018 (CKS) sao gửi văn bản: Quyết định số 1743/QĐ-TTg thành lập Ủy ban Quốc gia chuẩn bị thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020
Số ký hiệu: 7087/VP-KGVX Ngày ban hành: 27/12/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (CKS) sao gửi văn bản: Quyết định số 1743/QĐ-TTg thành lập Ủy ban Quốc gia chuẩn bị thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 7087.rar