Thông tin văn bản
Văn bản số 4122/VP-KGVX ngày 16/05/2023 sao gửi Quyết định số 12/2023/QĐ-TTgvề việc cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao
Số ký hiệu: 4122/VP-KGVX Ngày ban hành: 16/05/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 12/2023/QĐ-TTgvề việc cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230523170445.zip