Thông tin văn bản
Văn bản số 4187/VP-KGVX ngày 18/05/2023 Sao gửi Thông tư số 11/2023/TT-BYT ngày 11/5/2023 của Bộ Y tế
Số ký hiệu: 4187/VP-KGVX Ngày ban hành: 18/05/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 11/2023/TT-BYT ngày 11/5/2023 của Bộ Y tế
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230523170240.zip