Thông tin văn bản
Văn bản số 4463/VP-NC ngày 08/07/2021 Sao gửi Quyết định 426/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 4463/VP-NC Ngày ban hành: 08/07/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định 426/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210720104405.zip