Thông tin văn bản
Công văn số 501/UBND-KGVX ngày 23/02/2021 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 16, 17/NQ-CP ngày
Số ký hiệu: 501/UBND-KGVX Ngày ban hành: 23/02/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 16, 17/NQ-CP ngày
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 501 ub.signed.pdf