Thông tin văn bản
Văn bản số 5489/VP-KT ngày 01/08/2022 Sao gửi Nghị quyết số 58/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống xử lý nước thải đô thị Hòa Thành - giai đoạn 2.
Số ký hiệu: 5489/VP-KT Ngày ban hành: 01/08/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị quyết số 58/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống xử lý nước thải đô thị Hòa Thành - giai đoạn 2.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220816154738.zip