Thông tin văn bản
Kế hoạch số 854/KH-UBND ngày 02/05/2019 Kế hoạch triển khai Chương trình phối hợp thực hiện công tác pháp luật giữa Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Sở Tư pháp giai đoạn 2019-2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 854/KH-UBND Ngày ban hành: 02/05/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch triển khai Chương trình phối hợp thực hiện công tác pháp luật giữa Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Sở Tư pháp giai đoạn 2019-2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 854.ub.PDF