Thông tin văn bản
Văn bản số 1479/VP-VHXH ngày 19/03/2019 (cks). SGVB 463 công bố các danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc GDĐT hết hiệu lực năm 2018
Số ký hiệu: 1479/VP-VHXH Ngày ban hành: 19/03/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (cks). SGVB 463 công bố các danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc GDĐT hết hiệu lực năm 2018
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1479.rar